สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ยินดีต้อนรับ


   
http://amss.chaiyaphum1.go.th/amssplus    
   
http://amss2.chaiyaphum1.go.th/amssplus    
   


ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร 044-811652 อีเมล์ chaiyaphum9@gmail.com