สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 7,275 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทร. 044-811652 โทรสาร 044-811658
Version 2016.1